suhaimisalleh.com

Archive for October 22nd, 2010

Menjelaskan Subject

by on Oct.22, 2010, under Photography

ramai peminat2 fotografi yang mengambil gambar tidak begitu menekankan subject secara jelas. Subject merupakan watak utama didalam susunatur komposisi foto tersebut. Terdapat berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk menimbulkan atau meng’highlight’kan subject…

satu cara yang paling mudah adalah pergi hampir dengan subject dan shoot!!!!!

Pelatih juruterbang

dan sesuatu gambar itu juga akan kelihatan lebih bermakna jika boleh dikaitkan dengan subject lain yang menyokong subject utama.

apabila anda hendak menekan shutter, cuba lihat di viewfinder… apa lagi yang kurang.. dan apa subject yang perlu dimasukkan untuk menyokong jalan cerita foto anda… insyallah ia kelihatan menarik…

Leave a Comment : more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...