suhaimisalleh.com

Kamera SLR

by on Sep.10, 2010, under Photography

Saya memang suka mengajar menggunakan kamera SLR yang lama. Kenapa? dengan kamera lama kita lebih mempunyai appreciation kepada kawalan2 didalam kamera DSLR. Banyak pergerakan mechanical boleh di lihat atau mudah difahami.

Old Camera SLR 80s - Minolta X-700

Old Camera SLR 80's - Minolta X-700

Kamera SLR yang lama tidak mempunyai LCD skrin, Tidak boleh menukar sebarang ISO seperti kamera DSLR sekarang. Kebanyakan kamera SLR memerlukan kita mengawal semua kawalan secara manual, termasuk focusing, DOF, Shutter & Aperture. Setiap kesilapan yang berlaku tidak boleh dilihat terus seperti kamera sekatang, anda perlu menunggu beberapa hari untuk filem anda habis dan dihantar ‘cuci’ di kedai gambar.

Dan setiap kesilapan itu juga membawa pengajaran kepada fotografer itu sendiri supaya ia tidak diulangi lagi. Jadi fotografer lama perlu melatih mata untuk mengawal exposure, mengawal warna cahaya dan memahami lensa mereka sendiri.


Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...